Ostala ambalaža


  • Stik za usne
  • U raznim bojama
  • Šifra artikla 220102
  • Nije namjenjen za vruće punjenje  • Stojnica 500ml i 1100ml sa međupoklopcem + poklopac sa osiguračem
  • Šifra artikla: 220042


  • Deo stik
  • Bijela boja
  • Šifra artikla 220132
  • Namjenjen je za vruće punjenje


Comments