Ostala ambalaža


  • Stik za usne
  • U raznim bojama
  • Šifra artikla 220102
  • Nije namjenjen za vruće punjenje  • Stojnica 500ml i 1100ml sa međupoklopcem + poklopac sa osiguračem
  • Šifra artikla: 220042

Comments